Obr. 8: Raně středověký kostrový pohřeb s nádobou.

Obr. 8: Raně středověký kostrový pohřeb s nádobou.