Obr. 12: Drobnější zahloubené objekty pravěkého stáří.

Obr. 12: Drobnější zahloubené objekty pravěkého stáří.