Obr. 14: Plán z r. 1842 s vyznačením zkoumaného území...

Obr. 14: Plán z r. 1842 s vyznačením zkoumaného území s novověkou cestou (šipka).