Obr. 15: Opěrná zídka novověké cesty.

Obr. 15: Opěrná zídka novověké cesty.