Obr. 16: Odvodňovací příkopy po stranách cesty.

Obr. 16: Odvodňovací příkopy po stranách cesty.