Obr.1: Rozsah archeologicky zkoumaných ploch v areálu Masarykova...

Obr.1: Rozsah archeologicky zkoumaných ploch v areálu Masarykova nádraží.