Obr.2: Nejstarší úptava povrchu středověké cesty vedoucí...

Obr.2: Nejstarší úptava povrchu středověké cesty vedoucí z města.