Obr.3: Situace u JV nároží severní věže Horské brány....

Obr.3: Situace u JV nároží severní věže Horské brány. Dláždění středověké silnice.