Obr.4: Celkový pohled na plochu výzkumu s vyznačením polohy...

Obr.4: Celkový pohled na plochu výzkumu s vyznačením polohy Horské brány a silnice vedoucí z města.