Obr.5: Mohutné základové zdivo SV nároží jižní věže...

Obr.5: Mohutné základové zdivo SV nároží jižní věže Horské brány.