Obr.7: Detail kamenicky opracovaného pískovcového článku...

Obr.7: Detail kamenicky opracovaného pískovcového článku v JV nároží severní věže Horské brány.