Obr.10: Pozdně středověký zlatý gulden arcibiskupa mohučského...

Obr.10: Pozdně středověký zlatý gulden arcibiskupa mohučského nalezený v zásypu příkopu.