Obr. 12: Zobrazení Horské brány a provizorního zemního...

Obr. 12: Zobrazení Horské brány a provizorního zemního opevnění před ní na podzim roku 1648.