Obr.13: Celkový pohled na západní část plochy výzkumu...

Obr.13: Celkový pohled na západní část plochy výzkumu s vyznačením jednotlivých odkrytých situací.