Obr.14: Torzo dřevěné palisády, která byla součástí...

Obr.14: Torzo dřevěné palisády, která byla součástí obraného perimetru před Horskou bránou v roce 1648.