Obr.15: Nález kostry v zásypu jednoho z obranných příkopů...

Obr.15: Nález kostry v zásypu jednoho z obranných příkopů před Horskou bránou. Nejspíše padlý švédský voják z podzimu 1648.