Obr.16: Zvýrazněno mohutné zdivo barokního bastionu sv....

Obr.16: Zvýrazněno mohutné zdivo barokního bastionu sv. Mikuláše, který zde byl vybudován po konci třicetileté války.