Obr.20: Situace na ploše výzkumu před demolicí zdejší...

Obr.20: Situace na ploše výzkumu před demolicí zdejší zástavby.