Obr.22: Odkryté zaniklé kolejové pole, které umožňovalo...

Obr.22: Odkryté zaniklé kolejové pole, které umožňovalo příjezd lokomotiv k podzemním nádržím na vodu.