Obr. 2: Přehled dosud proběhlých archeologických výzkumů...

Obr. 2: Přehled dosud proběhlých archeologických výzkumů s označením objektů dle projektu stavby.