Obr. 3: Pohled na zadní část parcely domu čp. 547 (obj....

Obr. 3: Pohled na zadní část parcely domu čp. 547 (obj. E) v době začátku výzkumu.