Obr. 4: Plocha výzkumu v objektu E s vyznačením nalezených...

Obr. 4: Plocha výzkumu v objektu E s vyznačením nalezených studní.