Obr. 5: Plocha výzkumu objektu E (původně dvůr za domem...

Obr. 5: Plocha výzkumu objektu E (původně dvůr za domem čp. 547) ve druhé etapě výzkumu.