Obr. 6: Spodní partie dvou studen z 15. století. Výplň...

Obr. 6: Spodní partie dvou studen z 15. století. Výplň byla silně prolita betonovou kaší.