Obr. 7: Studna z 15. století vyhloubená do zásypu starší...

Obr. 7: Studna z 15. století vyhloubená do zásypu starší vrcholně středověké jámy (snad dřevozemní dům).