Obr. 8: Celkový pohled na přízemí domu čp. 1094 (objekt...

Obr. 8: Celkový pohled na přízemí domu čp. 1094 (objekt D) v době výzkumu.