Obr. 9: Charakter přes 2 m silného archeologického souvrství.

Obr. 9: Charakter přes 2 m silného archeologického souvrství.