Obr. 12: Celkový pohled na půdní horizont s četným zahloubenými...

Obr. 12: Celkový pohled na půdní horizont s četným zahloubenými objekty ze 12. až poč. 13. století.