Obr. 7: Výřez mapy stabilního katastru z pol. 19. století...

Obr. 7: Výřez mapy stabilního katastru z pol. 19. století s vyznačením námi zkoumané plochy důstojnického hřbitova.