Obr. 8: Plocha výzkumu ve střední části budoucí stavební...

Obr. 8: Plocha výzkumu ve střední části budoucí stavební jámy - červen 2022.