Obr. 9: Hromadný hrob v západní části zkoumané plochy...

Obr. 9: Hromadný hrob v západní části zkoumané plochy - nejstarší pohřební horizont.