Obr. 10: Řady hrobů důstojnické části hřbitova během...

Obr. 10: Řady hrobů důstojnické části hřbitova během výzkumu v červnu letošního roku.