Obr. 18: Pohřební výbava - vojenský důstojnický řád...

Obr. 18: Pohřební výbava - vojenský důstojnický řád za 25 let služby (vpravo jeho původní podoba).