Obr. 24: Celokovová zinková rakev a prvky její výzdoby.

Obr. 24: Celokovová zinková rakev a prvky její výzdoby.