Obr. 26: Různě povaléné fragmenty kamenných náhrobků...

Obr. 26: Různě povaléné fragmenty kamenných náhrobků objevených v průběhu skrývky svrchních navážek.