Obr. 28: Příklad reliéfně zdobeného jemnozrnného křídového...

Obr. 28: Příklad reliéfně zdobeného jemnozrnného křídového pískovce (náhrobek s dělostřeleckými insigniemi).