Obr. 2: Vyznačení plošně rozsáhlých archeologických...

Obr. 2: Vyznačení plošně rozsáhlých archeologických výzkumů v prostoru Masarykova nádraží.