Obr. 5: Odkrytá část gotické hradby v místě jedné z...

Obr. 5: Odkrytá část gotické hradby v místě jedné z hradebních věží (zdivo dochováno v kapse mezi zdivy brány vjezdu do nádraží)