Obr. 16: Odpadní souvrství terénní deprese (odkryté v...

Obr. 16: Odpadní souvrství terénní deprese (odkryté v západní části zkoumané plochy).