czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

05. 07. 2013

Senohrabská plovárna po povodních opět žije


Poté, co v loňském roce dosloužil věkovitý koupací ponton, zasáhly v červnu plovárnu další morové rány, respektive dvě povodňové vlny. Přesto je plovárna na počátku července připravena přivítat první hosty.


Když jsme vás v polovině dubna informovali o zahájení provozu senohrabské plovárny a přívozu na řece Sázavě, byli jsme naplněni optimismem ze začínající sezóny. Nepřízeň počasí do zdejších říčních lázní nepřilákala mnoho návštěvníků a ještě k tomu vytrvalé deště způsobily atak dvou mohutných povodňových vln, které nechaly na plovárně hmatatelné a mazlavé stopy. K prvnímu a dramatickému vzedmutí hladiny Sázavy i potoka Mnichovky došlo v průběhu víkendu na počátku června, kdy Sázava na prvním měřeném úseku pod senohrabskou plovárnou v Nespekách kulminovala v pondělí ráno okolo páté a šesté hodiny ranní na vodním stavu 544 cm a průtoku 509 m3/s. Pro srovnání nejmohutnější novodobá povodeň v roce 2006 na tomtéž měřícím místě dosahovala maximálního vodního stavu 563 cm a průtoku 558 m2/s (30. 3. 2006). Podle výšky hladin tedy byla letošní povodeň menší, ale škody na plovárně byly skoro stejné. V převoznickém domečku bylo 30 cm vody, celá spodní loučka zaplavena a zanesena bahnem, vyvrácené lavičky, stržená lávka přes Mnichovku, povalený plot okolo plovárny a podmáčený terén s všudypřítomným jemným blátíčkem. Mnichovka nanesla desítky kubíků písku do prostoru svého zákrutu i ústí a v místě bývalé lávky se její koryto rozšířilo o cca 4 m. Jen voda opadla, byl zahájen úklid. Když se začala příroda z vodní lázně částečně vzpamatovávat, přišla druhá rána. 26. června přišla druhá povodňová vlna, tentokrát výrazně nižší (Sázava v Nespekách kulminovala lehce přes 200 cm), ale umocněná dalším drtivým útokem Mnichovky, která se během okamžiku zvedla o celých sto centimetrů. Již částečně opravená lávka byla opět stržena, vyčištěný a vybagrovaný brod opět zanesen. To vše bylo ještě umocněno řáděním tornáda, vichru a krup v noci ze středy na čtvrtek (z 3. na 4. července), kdy došlo k dalším škodám především na okolních stromech (zlomené větve, vyvrácené stromy v okolí apod.).
Přesto je možno říci, že plovárna je na počátku července připravena přivítat své návštěvníky. Díky úsilí členů zdejšího plovárenského sdružení a mnoha dalších příznivců tohoto krásného místa se škody podařilo odstranit, spodní loučka se již zazelenala a je čerstvě posekána. Restaurace Na Baštírně s vypětím všech sil personálu funguje ke spokojenosti hostů (zásobování funguje prakticky jako ve vysokohorském prostředí – tedy vše na zádech). Přívoz jezdí i přes mimořádně vysokou vodu již každý den a nejen o víkendu.
Poslední dobrou zprávou je skutečnost, že na vodu byl spuštěn nový koupací ponton, který sice ještě vzhledem ke kalné, chladné a poměrně vysoké i prudké vodě zatím příliš nesvádí ke koupeli, ale na hlavní sezónu je připraven. Starý ponton nám v loňském roce dosloužil a na nový bohužel chyběly finanční prostředky. Díky osobní iniciativě pana starosty se podařilo nechat vyrobit na míru novou konstrukci pontonu, která byla 4. července umístěna na obvyklé místo na řece před Baštírnu. Kromě velkých díků směřovaných k senohrabskému zastupitelstvu a především panu starostovi, patří velký díky sympatickým a šikovným pracovníkům společnosti ROKA PLUS s.r.o. (zakázková kovovýroba a zámečnictví; webové stránky naleznete – ZDE) z Mirošovic v čele s panem Karlem Kalendou, kteří celou konstrukci navrhli, na míru vyrobili, přivezli a profesionálně umístili na místo určení. Velké díky patří také těm, kteří nám s odklízením nepořádku po povodních či vlastní instalací koupacího pontonu pomáhali.

Závěrem vás všechny zveme na Senohrabskou plovárnu a přejeme vám krásné a snad již slunečné léto.

Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie