czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Archiv a knihovna

Archiv i knihovna naší společnosti se vyvíjely postupně od počátku existence občanského hnutí Archaia v r. 1991. Archiv tvoří několik samostatných celků: archiv nálezových zpráv z provedených archeologických výzkumů, archiv historických map a plánů (převážně na CD), archiv stavebně historických průzkumů a archiv dokumentace z provedených záchranných archeologických výzkumů (zaměření, plány, řezy, fotografie, diapozitivy, agenda a mnoho dalších).

O knihovně podrobněji viz oddíl „Naše knihovna“. Při jejím budování velmi uvítáme jakoukoliv možnost přísunu kvalitní odborné či populárně naučné literatury formou darů či výměn.

Vedle knihovny naší společnosti je v našem sídle umístěna také knihovna Společnosti přátel starožitností, kterou zatím nelze bohužel zcela využívat.

 

Naši vlastní knižní produkci i některé z publikací, které jsme finančně podpořili, je možno u nás taktéž zakoupit.

Podrobnější informace o složkách naší knihovny i archivu a o prodeji publikací naleznete v jednotlivých odkazech nad lištou v horní části této strany.

ilustrační fotografie