czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Archiv historických map a plánů

Archiv historických map a plánů systematicky buduje naše stavební historička Kateřina Samojská a to především se zaměřením na Městskou památkovou rezervaci a území Velké Prahy. V průběhu posledních let naše společnost postupně investovala značný objem finančních prostředků do velkoplošných scanů starých mapových, ikonografických i plánových pramenů k dějinám našeho hlavního města. Digitální podoba plánů je ukládána na PC, na archivní disky a především ve dvou exemplářích na CD s popisem, obalem, charakteristikou a především klíčem k orientaci a hledání jednotlivých konkrétních památkových objektů podle čísel, ulic i jejich situování a poloze. Případné zápůjčky či výměnu digitalizovaných pramenů je možno domluvit s naší aknceláří praha@archaia.cz.

Seznam mapových, ikonografických, plánových a fotografických pramenů v našem archivu ke stažení v pdf formátu zde:

 


1. Grafické pohledy Prahy, veduty a nejstarší plány ze 17. a 18. století.

Sadelerův prospekt Prahy z roku 1606

Plán novoměstských mlýnů na Šerlinku 1611

Pasovští na Malé Straně, 1611

Staré Město a židovské město 1638 – 1649

Plán vltavských břehů u libeňských ostrovů 1654

Újezd, Petřín a Vlašská ulice na Malé Straně 1659 – 1665

Ouden-Allenův prospekt Prahy z roku 1675 - 1679

Globicův plán Malé Strany (Rybáře) 1678

Plán regulace Seminářské ulice z roku 1719

Plán Smíchova 1713

Regulace Seminářské ulice na Starém Městě 1719

Vodovod na Novém Městě 1728, 1774

Wernerovy kresby a rytiny pražských kostelů a klášterů 1734 – 1750

Wernerovo panorama Prahy 1740

Plán štoly v Platnéřské ulici na Starém Městě 1746

Plán Rejdiště 1769

Plán Rejdiště 1773

Plán ostrova Štvanice a přilehlých ostrovů z roku 1773

Plán opevnění na Petříně 1774

Smíchovské veduty 1803 – 1850

Nuselské údolí r. 1892


2. Nejstarší „inženýrské“ tzn. komplexní a v měřítku přesné plány Prahy 18. – 19. století.

I. vojenské mapování– josefské (1764-1768)

Mapový list č. 107 (Praha a okolí)

Hergetův plán Prahy 1791

II. vojenské mapování – Františkovo (1836-1852)

Mapový list č. O 8 II (Praha a okolí)

Jütterův plán Prahy 1811 – 1815

3. Indikační skica stabilního katastru a její dílčí odvozeniny

Hydrografické mapy Vltavy a Labe 1824 – 1834

Stabilní katastr vnitřní Prahy 1842

Indikační skici: Bohnice, Bubeneč, Bubny, Čakovice, Čimice, Ďáblice, Dolní Měcholupy, Dolní Krč, Hloubětín, Podkovičky, Holešovice, Horní Měcholupy, Horní Krč, Hostovice, Hostivař - Háje, Hrdlořezy, Chabry, Chaby, Chodov, Jinonice – Butovice, Karlín, Kbely, Kobylisy, Křeslice, Kunratice, Kyje, Letňany, Lhotka, Libeň, Liboc, Libuš, Lochkov, Lysolaje, Malešice, Michle, Miškovice, Modřany, Motol, NEbušice, Pobaba, Podolí, Radlice, Střešovice, Strašnice, Střížkov, Troja, Veleslavín, Vokovice, Vysočany, Záběhlice.

Malá Strana a Hradčany 1890

4. Fortifikační a vojenské plány

Plán opevnění na Petříně z roku 1774

Plán královského hlavního města Prahy v Království českém, 1742.

Plán pevnosti Praha s vojenskými objekty 1809.

Plán vojenských cvičení dělostřeleckého pluku, 1812-1820.

5. Polohopisné výškopisné a orientační plány velké Prahy 19. – 20. století, regulační plány vnějších obvodů Prahy z 19. století a pražská asanace, pražské okolí.

Müllerova mapa Čech 1720

Mapa Malých Buben 1805

Plán Břevnova a okolí z roku 1811

Plán území před Újezdskou bránou na Smíchově z roku 1814

Plán Vinohrad z roku 1818

Plán území před Píseckou bránou z roku 1825 (Bubeneč, Dejvice a Trója)

Plán Prahy a okolí ze 20. let 19. století

Plán Prahy a přilehlého okolí z roku 1835

Malé Bubny 1840 – 1855.

Plán Troji a Císařského ostrova z roku 1849

Královské hl. město Praha s okolím 1848

Okolí pražské nákladem Matice české 1851

Holešovice, regulace 1883.

Plány Alfreda Hurtiga 1891

Asanační obvod staroměst., novoměst. a josefov. po 1893

Orientační plán města král. Vinohrad 1897

Královské hl. město Praha s okolím 1908

Orientační plán král. hlavního města Prahy

a obcí sousedních 1909 – 1914

Situace ústavů c.k. české a německé univerzity na Slupi v Praze, poč.20st.

Plán ku rozdělení slupských pozemků, poč.20st.

Mapa okolí pražského 1919

Orientační plán hlavního města Prahy s okolím, 1948

6. Rekonstrukční plány – uměle vytvořené podklady z výzkumů v oblasti historie, historické topografie, urbanismu apod.

Tomkovy mapy staré Prahy 1200, 1348, 1419

Malá Strana – rekonstrukce stavu kolem 1620

Pražské zahrady, parky a sady 1790 – 1840

Praha – stav 1840 na plánu E. Hniličky

Gotické domy na Novém Městě pražském (stav poznání do 2005)

Zrušené a zaniklé kostely na Starém Městě, Novém Městě, Malé Straně a Hradčanech.

 

7. Mapové podklady po 2.světové válce

Státní mapa 1 : 5 000 odvozená 1970

Pražská památková rezervace – urbanistická studie 1996

plán využití území

8. Historické fotografie

Heroldovy sady a zámeček ve Vršovicích

Senovážné náměstí

Staré Dejvice

Starý Bubeneč

ilustrační fotografie