czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Popularizace a vzdělávání

Jednou z nejdůležitějších veřejně prospěšných činností je popularizace a vzdělávání dětí, mládeže a laické i odborné veřejnosti formou systematických kurzů či tématických přednášek zaměřených na ochranu a prezentaci našeho národního historického dědictví.

Členové naší společnosti se pravidelně zúčastňují odborných seminářů a konferencí, kde prezentují výsledky své odborné činnosti.

Někteří z našich zaměstnanců se podílejí na výuce budoucích odborných pracovníků v oboru archeologie (např. Vojtěch Kašpar na Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni).

Pravidelně se členové naší společnosti podílejí na přednáškových cyklech našich spřízněných organizací (Klub Za starou Prahu, Společnost přátel starožitností).

V současné době naše společnost bohužel nedisponuje vlastní přednáškovou místností, v níž bychom rádi pořádali pravidelné přednášky pro laickou i odbornou veřejnost a především komponované vzdělávací kurzy děti a mládež. Tyto aktivity bychom rádi výhledově poskytovali v učebně a dílně, které by výhledově měly být součástí Malého muzea archeologie v areálu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v Bartoškově ulici 28 v Praze 4 - Nuslích.

Proto nabízíme:

Široké spektrum tématických přednášek, seminářů, kurzů či koncipovaných bloků pro školy, spolky, společnosti, firmy či zájmová sdružení o archeologii, archeologických výzkumech, stavbách a historii jednotlivých lokalit a historických památek a to přímo ve Vašem sídle či ve Vaší přednáškové síni.

Zajištění delších tématických zájezdů či kratších exkurzí po archeologických a historických památkách spojených s odborným výkladem i případnou přípravou tištěných materiálů a průvodců.

Přípravu a realizaci naučných stezek po archeologických a historických památkách spojených s jejich prezentací, prezentací Vaší obce či města (brožury, letáky, panely).

V případě zájmu nás kontaktujte přes praha@archaia.cz

ilustrační fotografie