czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Prezentace a popularizace archeologických výzkumů

Snažíme se aktivně popularizovat archeologii nejen odborné, ale především široké veřejnosti. Podobně se snažíme využít archeologický výzkum jako součást prezentace investorské firmy, tedy firmy, která musí výzkum financovat. Tyto činnosti chápeme jako službu společnosti a nedílnou součást naší obecně prospěšné činnosti.

 • pořádáme široké spektrum tématických přednášek, seminářů, kurzů či koncipovaných bloků pro školy, spolky, společnosti, firmy či zájmová sdružení o archeologii, archeologických výzkumech, stavbách a historii jednotlivých lokalit a historických památeka to přímo ve Vašem sídle či ve Vaší přednáškové síni
 • rozsáhlé výstavy i drobné instalace a expozice a participace na výstavách pořádaných jinými subjekty (seznam výstav, na nichž se podílela naše společnost je uveden níže)
 • dny otevřených dveří na právě prováděných výzkumech s výkladem a prohlídkou
 • návštěvy našeho Malého muzea archeologie s výkladem (více se dozvíte v samostatném hesle v levem sloupci)
 • zajišťujeme vydavatelskou činnost spojenou s vydáváním odborných i populárně naučných publikací či specializovaných softwarů
 • pořádáme delší tematické zájezdy či kratší exkurze po archeologických a historických památkách spojené s odborným výkladem i případnou přípravou tištěných materiálů a průvodců
 • připravujeme i realizujeme naučné stezky po archeologických a historických památkách spojené s jejich prezentací, prezentací Vaší obce či města (brožury, letáky, panely)
 • připravíme krátkodobé prezentace archeologických nálezů při slavnostních příležitostech (např. pokládání základního kamene, slavnostní otevření objektu)
 • instalujeme dlouhodobé expozice z archeologických výzkumů v sídle či veřejných prostorách investorské firmy či uživatele zkoumaného objektu
 • zajistíme bezplatnou prezentaci investorské firmy během zpravodajství o nálezech a výsledcích archeologického výzkumu v tisku, rozhlase a TV
 • přípravíme propagační tiskoviny či CD disků za účelem prezentace firmy podílející se na záchraně našeho historického dědictví
 • realizujeme přednášky a semináře o jednotlivých výzkumech pro stavebníka v rámci jeho prezentace
 • V případě zájmu nás kontaktujte přes praha@archaia.cz

   

  ilustrační fotografie