czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Archaia Praha z.ú.

Hlavní náplní činnosti naší společnosti je provádění záchranných a předstihových archeologických výzkumů na ohrožených lokalitách a stavebně historických průzkumů na území historických městských jader a předměstí českých měst, areálů opevněných sídel, vesnic i v otevřené kulturní krajině a vyhodnocování jejich výsledků. Výsledky výzkumů se snažíme prezentovat odborné i laické veřejnosti a využívat je i pro potřeby památkové péče.

Snažíme se naše stránky postupně doplňovat a omlouváme se, že některé oddíly doposud postrádají přislíbené informace.

Podrobnější informace o historii i současnosti naší společnosti, základní zakládací dokumenty, podrobnější informace o našich zaměstnancích i jednotlivých pracovištích, podobně jako naše Výroční zprávy, naleznete v horní části levého sloupce v oddíle "O nás".

 Informace pro stavebníky o postupu při zajištění záchranného archeologického výzkumu na stavbách naleznete na straně ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY v levém sloupci.

AKTUALITY TAKÉ ZDE DOLE

Aktuality

12.05.24: Archeologie Masarykova nádraží v roce 2024

Letos začala první etapa archeologického výzkumu, který předchází modernizaci a kompletní rekonstrukci nástupišť i kolejišť Masarykova nádraží. Zároveň dojde k výstavbě nového zastřešení (platformy) kolejiště, které spojí ulice Na Florenci a Hybernská (obr. 1). Stavební práce a jim předcházející archeologický výzkum budou probíhat ve třech etapách, a to až do roku 2027. více...

20.04.24: Archeologický výzkum v Dušní ulici na Starém Městě v Praze

Od listopadu 2023 do března letošního roku prováděla naše společnost záchranný archeologický výzkum před plánovanou výstavbou tělocvičny na dvoře objektu Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební (čp. 900, parc. č. č. 983) na rohu ulic Dušní č. or. 17 a Bílkova č. or. 7 a 9. více...

28.12.23: PF2024

Všem kamarádům, kolegům i obchodním partnerům přejeme do nadcházejícího roku především pevné zdraví, nervy a příjemný, klidný i naplňující rok 2024. více...

18.12.23: Pokračování knihy Kraj na konci středověku

Právě vyšla další kniha Jana Viznera Kraj na konci středověku II. – Benešovsko, Podblanicko a Černokostelecko v době vlády Karla IV. Kniha svou formou i obsahem navazuje na první svazek z roku 2021, který byl věnován regionům Jílovska a Říčanska. více...

04.09.23: Madonky, Ježíšci a koníci - výstava a kniha

Od začátku září do 26. listopadu letošního roku probíhá v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy výstava s podtitulem drobná keramická plastika středověku. více...

ilustrační fotografie

PF2024