czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Prodej publikací

Níže uvedené publikace lze objednat i zakoupit na adrese: ARCHAIA Praha z.ú., Vratislavova 20/22, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad, kontaktní osoba: Martin Vyšohlíd. Odběr knih je třeba předem domluvit e-mailem na vysohlidm@archaia.cz nebo telefonicky na 224317913, 224314978. Platba: v hotovosti na místě, bankovním převodem, fakturou, případně na dobírku. V případě zasílání poštou si účtujeme poštovné a balné.

 

 

Petr Juřina - Lubor Smejtek - Jan Vizner: Evropa v odlesku bronzu. Mrtví jdou za sluncem. Praha - Jílové u Prahy 2019. Průvodce výstavou. ISBN 978-80-270-6575-2, 100 str, brož., barva, cena: 150,-Kč.

 

Eduard Droberjar - Jiří Militký - Zdeněk Šámal: Germáni a doba římská na Rakovnicku. Katalog k výstavě Ve stínu impéria. Rakovník 2018. ISBN 978-80-85081-39-8, 51 str., brož., barva, cena: 130,-Kč

 

Lubor Smejtek: Osídlení z doby bronzové v Kněževsi u Prahy. ÚAPPSČ Praha 2011. ISBN 978-80-86756-15-8, 3 svazky (1. Text - 551 str., 2. Tabulky, 3. Plány), pevná vazba, angl. resumé a popisy obr.   zvýhodněná cena: 390,-Kč

Náměstí Republiky. Výzkum století. P. Juřina a kol.; Archaia, o.s. s podporou Palladium Praha s.r.o. Praha 2009. 225 s., křída, bar. fotografie a obrázky, angl. resumé. ISBN 978-80-254-4494-8, zvýhodněná cena: 250,-Kč

 Zvýhodněná nabídka:

V případě zakoupení sborníků Studies in Post-Medieval Archaeology 2  a 3 je celková zvýhodněná cena za oba sborníky: 750,- Kč (30,- Euro včetně pošt.).

V případě zakoupení sborníků Studies in Post-Medieval Archaeology 3  a 4 je celková zvýhodněná cena za oba sborníky: 800,- Kč (35,- Euro včetně pošt.).

V případě zakoupení sborníků Studies in Post-Medieval Archaeology 2, 3 a 4 je celková zvýhodněná cena za oba sborníky: 1200,- Kč (50,- Euro včetně pošt.).

 

Studies in Post-medieval Archaeology 2. na CD ve formě PDF.  cena: 100,-Kč

Studies in Post-medieval Archaeology 2. Material culture from the end of the 15th century and its reflection in archaeological, written and iconographic sources. Hmotná kultura od konce 15.století a její odraz v archeologických, písemných a ikonografických pramenech. Die materielle Kultur seit dem Ende des 15.Jahrhunderts und ihr Abbild in den archäologischen, schriftlichen und ikonographischen Quellen. Praha, ARCHAIA Praha o.p.s. 2007. 410 s. Fot., obr., grafy, tb., res.čes., něm. cena: 400,-Kč (35,- Euro).

Studies in Post-medieval Archaeology 3. Post-medieval ceramics. Production, assortment, usage. Novověká keramika. Výroba, sortiment, užití. Neuzeitliche Keramik. Produktion, Sortiment, Verwendung. Prague, ARCHAIA Praha o.p.s. 2009. 516 s. s fot., obr., grafy, tb., pl., něm. abst., res. čes. ISBN 978-80-904408-0-7. cena: 500,-Kč (40,- Euro včetně pošt.).

Studies in Post-medieval Archaeology 4. Written and iconographic sources in post-medieval archaeology. Písemné a ikonografické prameny v archeologii novověku. Schriftliche und ikonographische Quellen zur Archaologie der Neuzeit. Prague, ARCHAIA Praha o.p.s. 2012. 512 s. s fot., obr., grafy, tb., pl., něm. abst., res. čes. ISBN 978-80-904408-1-4. cena: 500,-Kč (40,- Euro včetně pošt.).

 

FORUM URBES MEDII AEVI V.  Recenzované periodikum. Městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy. Brno, Archaia Brno o.p.s. 2008. 337 s. Fot., obr., mp., pl., půdorysy, lit., res.něm., angl. ISBN 978-80-903588-3-6. ISSN 1803-1749. cena: 100,-Kč

 FORUM URBES MEDII AEVI III. Vrcholně středověká zděná měšťanská architektura ve střední Evropě. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 14.-16.4.2004 v Jihlavě. Brno, Archaia Brno o.p.s. 2006. 270 s. Mp., pl., půdorysy, fot., obr., lit., res.něm., angl. ISBN 80-903588-1-2.  cena: 100,-Kč

Archaeologica pragensia 18. Archeologický sborník Muzea hlavního města Prahy věnovaný Zdeňku Dragounovi a Michalu Trymlovi k šedesátinám. Praha, Muzeum hlavního města Prahy, Národní památkový ústav, ú.o.p. v hlavním městě Praze, Archeologický ústav AV ČR 2006. 359 s. Fot., obr., půdorysy, plány, lit., res.angl. ISBN 978-80-85394-52-8. cena: 50,-Kč

 

Castellologica bohemica 13. Praha, Archaia Praha o.p.s., Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Villa Nova Uhřínov, Společnost přátel starožitností 2016, 502 s. Obr., fot., půdorysy, mp., pl., tb., grafy, lit., res.něm. ISBN 978-80-86204-28-4 (SPS). ISBN 978-80-904408-2-1 (Archaia Praha). cena: 350,-Kč

 

Castellologica bohemica 12. Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Společnost přátel starožitností 2010. 654 s. Obr., fot., půdorysy, mp., pl., tb., grafy, lit., res.něm. ISBN 978-80-87365-33-5 (ARÚ AV ČR Praha). ISBN 978-80-86204-24-6 (SPS). cena: 200,-Kč

 

Castellologica bohemica 11. Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Společnost přátel starožitností 2008. 750 s. Obr., fot., půdorysy, mp., pl., tb., grafy, lit., res.něm. ISSN 1211-6831. ISBN 978-80-86124-98-8 (ARÚ AV ČR Praha). ISBN 978-80-86204-21-5 (SPS). cena: 150,-Kč

 

Castellologica bohemica 9. Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha, Společnost přátel starožitností 2004. 502 s. Obr., fot., půdorysy, grafy, lit., res.něm. ISBN 80-86124-45-2 (ARÚ AV ČR Praha). ISBN 80-86204-13-8 (SPS).  cena: 100,-Kč

 

Castellologica bohemica 5. Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha 1996. 399 s. Obr., fot., půdorysy, grafy, lit., res.něm. ISBN 80-901934-5-5. cena: 50,-Kč

 

Castellologica bohemica 4. Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha 1994. 399 s. Obr., fot., půdorysy, grafy, lit., res.něm. ISBN 80-901026-8-9. cena: 50,-Kč

ilustrační fotografie