czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Publikační aktivity

Společnost ARCHAIA Praha z.ú. chce v duchu veřejně prospěšného působení vydávat vlastní vědecké i populárně naučné publikace. Vedle vlastní publikační aktivity se snažíme systematicky podporovat také vydavatelské počiny spřátelených organizací. Vlastními finančními prostředky jsme v uplynulých letech podpořili nezanedbatelný počet bohulibých publikací vydávaných např. Archeologickým ústavem AV ČR, Společností přátel starožitností, nakladatelstvím Libri, Klubem Za starou Prahu či naší sesterskou organizací ARCHAIA Brno z.ú. Tuto formu spolupráce nabízíme i dalším zájmovým spolkům, sdružením a společnostem či vědeckým, státním, regionálním i samosprávným subjektům. V případě zájmu nás kontaktujte na praha@archaia.cz.

Vlastní publikační aktivity, podpora publikačních aktivit jiných subjektů či naše produkce v PDF formátu je k nalezení nad lištou v horní části této stránky.

ilustrační fotografie