czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Podpora jiných subjektů

Publikace podpořené společností ARCHAIA v uplynulých letech:

sborník Castellologica bohemica 5, vydáno Archeologickým ústavem AV ČR a dalšími včetně ARCHAIA o.s. v roce 1996

sborník Castellologica bohemica 6, vydáno Archeologickým ústavem AV ČR a dalšími včetně ARCHAIA o.s. v roce 1998

sborník Castellologica bohemica 7, vydáno Archeologickým ústavem AV ČR a dalšími včetně ARCHAIA o.s. v roce 2000

sborník Castellologica bohemica 8, vydáno Archeologickým ústavem AV ČR, Společností přátel starožitností a dalšími včetně ARCHAIA o.s. v roce 2002

sborník Castellologica bohemica 9, vydáno Archeologickým ústavem AV ČR, Společností přátel starožitností a dalšími včetně ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2004

Tomáš Durdík: Nálezy z hradů přechodného typu (Angerbach, Hlavačov, Tachov), vydal Archeologický ústav AV ČR, Společnost přátel starožitností a další včetně ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2004

Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (6. díl), vydalo nakladatelství Libri s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2004

sborník Forum Urbes Medii Aevi II. - "Nezděné obytné domy v raných městech střední Evropy a jejich vztah ke zděné zástavbě", vydala ARCHAIA Brno o.p.s. s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2005.

Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2, vydalo nakladatelství Libri s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2005

Vávlav Matoušek - Petr Jenč - Vladimír Peša: Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy, vydalo nakladatelství Libri s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2005

Michal Lutovský - Zdeněk Petráň: Slavníkovci, vydalo nakladatelství Libri s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2005

Karel Sklenář: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, vydalo nakladatelství Libri s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2005

Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2005, vydal Klub Za starou Prahu s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2005

Michal Lutovský - Lubor Smejtek a kol.: Pravěká Praha, vydalo nakladatelství Libri s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2005

sborník Forum Urbes Medii Aevi III. - "Vrcholně středověká zděná měšťanská architektura ve střední Evropě", vydala ARCHAIA Brno o.p.s. s podporou dalších včetně ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2006.

Vladimír Kupka - Vladimír Čtverák - Tomáš Durdík - Michal Lutovský - Eduard Stehlík: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, vydalo nakladatelství Libri s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2006

Michal Lutovský: Po stopách prvních Přemyslovců I. - Zrození státu (872 - 972), vydalo nakladatelství Libri s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2006

sborník Castellologica bohemica 10, vydáno Archeologickým ústavem AV ČR, Společností přátel starožitností a dalšími včetně ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2006

Michal Lutovský - Milena Bravermanová: Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů, vydalo nakladatelství Libri s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2007

Michal Lutovský: Po stopách prvních Přemyslovců II. - Léta ktize a obnovy (972 - 1012), vydalo nakladatelství Libri s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2007

sborník Archaeologica Pragensia 18, vydáno Muzeem hlavního města Prahy, Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v hlavním městě Praze, Archeologickým ústavem AV ČR a dalšími včetně ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2007

sborník Forum Urbes Medii Aevi IV. - "Parcelace a uliční síť ve vrcholně středověkých městech střední Evropy", vydala ARCHAIA Brno o.p.s. s podporou dalších včetně ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2007.

Michal Lutovský: Po stopách prvních Přemyslovců III. - Správa a obrana země (1012 - 1055), vydalo nakladatelství Libri s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2008

Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3, vydalo nakladatelství Libri s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2008

sborník Stříbrná Jihlava 2007 - "Studie k dějinám hornictví a důlních pracví", vydala ARCHAIA Brno o.p.s. s podporou dalších včetně ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2008

Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, 3. vydání vydalo nakladatelství Libri s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2009

Magdalena Beranová - Michal Lutovský: Slované v Čechách. Archeologie 6. - 12. století, vydalo nakladatelství Libri s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2009

Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (7. díl), vydalo nakladatelství Libri s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2009

sborník Castellologica bohemica 11, vydáno Archeologickým ústavem AV ČR, Společností přátel starožitností a dalšími včetně ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2008

Jiří Pajer: Novokřtěnské fajánse z Moravy 1593 ��" 1620, vydalo nakladatelství ETNOS s podporou společnosti ARCHAIA Praha o.p.s. a restaurátorské firmy S:LUKAS s.r.o. v roce 2011

sborník Castellologica bohemica 12, vydáno Archeologickým ústavem AV ČR, Společností přátel starožitností a dalšími včetně ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2010

Lubor Smejtek: Osídlení z doby bronzové v Kněževsi u Prahy (sv. 1-3), vydal ÚAPPSČ v Praze v roce 2011.

sborník Castellologica bohemica 13, vydáno Archeologickým ústavem AV ČR, Společností přátel starožitností a dalšími včetně ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2016

ilustrační fotografie