czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Vlastní produkce

Pochopitelně maximální úsilí věnujeme snaze o vlastní knižní produkci. Intenzivní, více než roční práce na specializovaném cizojazyčném sborníku z konference archeologů novověku Forum Archaeologiae Post–Mediaevalis byla na konci roku 2007 korunována vydáním této objemné a cizojazyčné publikace. Sborník vyšel jako pokračování zavedené značky Studies in Post-medieval archaeology 2 (první číslo tohoto sborníku bylo vydáno v roce 1991 tehdejším Archeologickým ústavem AV ČR). Publikované příspěvky byly předneseny na konferenci Forum Archeologie Post-Mediaevalis, kterou organizovala naše společnost ve spolupráci s Národním technickým muzeem ve dnech 21. -22. března 2006 v Praze. Sborník s barevnými obrázky v textu obsahuje na 410 stranách 19 příspěvků celkem od 28 autorů. Všechny články jsou napsány v anglickém jazyce, s německým abstraktem a delším českým resumé.

V souvislosti s druhým ročníkem konference věnované problematice archeologie novověku, kterou naše společnost pořádala na jaře roklu 2008, byl vydán tento druhý i první (ve spolupráci s Archeologickým výzkumem AV ČR Praha v.v.i.) svazek tohoto sborníku na kompaktním disku v PDF souborech.

V roce 2009 vyšlo třetí číslo sborníku Studies in Post-medieval archaeology 3. Ve sborníku jsou opět publikovány příspěvky z konference Forum Archaeologiae Post-Mediaevalis, kterou naše společnost uspořádala 8.-9. dubna 2008 v paláci Unitaria. Hlavním tématem konference i zde prezentovaného sborníku byla Novověká keramika (výroba, sortiment, užití). Sborník formátu A4 s barevnými obrázky obsahuje na 516 tiskových stranách 25 příspěvků celkem 48 autorů. Články jsou publikovány opět v anglickém jazyce, s německým abstraktem a obsáhlejším českým resumé. 

V roce 2012 vyšlo čtvrté číslo sborníku Studies in Post-medieval archaeology 4 s podtitulem Written and iconographic sources in post-medieval archaeology (Písemné a ikonografické prameny v archeologii novověku) s příspěvky z konference Forum Archaeologiae Post-Mediaevalis z r. 2010. Celkem 512 stran sborníku obsahuje 20 příspěvků z nichž 16 je věnováno tématu konference (sekce A. Written and iconographic sources) a další 4 jsou různého zaměření (sekce B. Varia). Články jsou publikovány opět v anglickém jazyce, s německým abstraktem a obsáhlejším českým resumé.

Bohužel připravovaná monografická edice Archaia Fontes s prozatím plánovanými třemi svazky - Zaniklý sídlištní komplex Ústupenice na Sedlčansku, Archeologické poznání historie středního Botiče - katastry Vršovice, Nusle a Michle a Sídliště knovízské kultury v Praze 9 - Dolních Chabrech naráží na nedostatek času technicky a redakčně dotáhnout téměř připravené rukopisy.

ilustrační fotografie