czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

O nás

Hlavní náplní činnosti naší společnosti je provádění záchranných a předstihových archeologických výzkumů na ohrožených lokalitách a stavebně historických průzkumů na území historických městských jader a předměstí českých měst, areálů opevněných sídel, vesnic i v otevřené kulturní krajině a vyhodnocování jejich výsledků. Výsledky výzkumů se snažíme prezentovat odborné i laické veřejnosti a využívat je i pro potřeby památkové péče.

Webové stránky společnosti ARCHAIA Praha z.ú. jsou postupně doplňovány a z tohoto důvodu se všem případným zájemcům omlouváme,že některé strany doposud postrádají přislíbené informace.

Podrobnější informace o historii i současnosti naší společnosti, základní zakládací dokumenty, podrobnější informace o našich zaměstnancích i jednotlivých pracovištích, podobně jako naše Výroční zprávy, naleznete v jednotlivých odkazech na liště v horní části této strany.

 

 Informace pro stavebníky o postupu při zajištění záchranného archeologického výzkumu na stavbách naleznete na straně ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY v levém sloupci

 

ilustrační fotografie